TERMA & SYARAT

Selamat datang ke kedai dalam talian laman web STICKON SDN BHD . Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah terpakai kepada semua pelawat dan pengguna STICKON SDN BHD . Anda terikat dengan terma dan syarat ini selagi anda berada di www.stickon.com.my .

Umum
Kandungan terma dan syarat boleh diubah, dipindahkan atau dipadamkan pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa STICKON SDN BHD mempunyai hak untuk menukar kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan peraturan terma dan syarat ini, STICKON SDN BHD akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.

Kandungan Laman & Hak Cipta
Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Tapak ini, dengan kata lain, "Kandungan Tapak" adalah hak cipta, tanda dagangan, perdagangan pakaian dan/atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh STICKON SDN BHD .

Komen dan Maklum Balas
Semua komen dan maklum balas kepada www.stickon.com.my akan kekal sebagai hak milik STICKON SDN BHD .

Pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada ulasan yang dikemukakan kepada www.stickon.com.my akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi hak peribadi atau proprietari lain. Tambahan pula, pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang menyalahi undang-undang, kesat atau lucah yang dihantar ke tapak. Pengguna akan menjadi satu-satunya yang bertanggungjawab untuk sebarang kandungan ulasan yang dibuat.

informasi produk
Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar akan sama seperti yang ditunjukkan pada monitor kerana bergantung pada monitor pengguna.

Surat berita
Pengguna hendaklah bersetuju bahawa STICKON SDN BHD boleh menghantar surat berita mengenai berita terkini / produk / promosi dll melalui e-mel kepada pengguna.

Butiran Pengenalan Peribadi
Butiran pengenalan peribadi anda digunakan untuk memproses pesanan produk anda, menyesuaikan maklumat profil anda, penggunaan dalaman dengan keperluan undang-undang, mengemas kini status membeli-belah dalam talian anda di tapak kami dan juga untuk mengemas kini pelanggan kami dengan berita terkini kami tentang kemas kini/perubahan, promosi dan peristiwa.

Ganti rugi
Pengguna hendaklah bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memastikan STICKON SDN BHD tidak berbahaya daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Tapak ini.

Pautan ke tapak lain
Sebarang pautan akses ke tapak pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri. www.stickon.com.my tidak akan berkaitan atau terlibat dengan mana-mana tapak web sedemikian jika kandungan/produk(-produk) pengguna rosak atau kehilangan mempunyai sebarang kaitan dengan tapak pihak ketiga.

Maklumat Ketidaktepatan
Dari semasa ke semasa, mungkin terdapat maklumat di www.stickon.com.my yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan, peninggalan, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, ketersediaan dan kandungan artikel. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan, menukar atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Jika anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, sila pulangkan semula kepada kami bersama invois. Sila semak " Polisi Pemulangan dan Bayaran Balik ".

Penamatan
Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau www.stickon.com.my . Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, www.stickon.com.my juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa sebarang notis awal dan akan menafikan akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.

Kod baucar

Hanya SATU (1) kod baucar boleh digunakan pada satu-satu masa dalam transaksi yang berjaya dan kod baucar masing-masing mesti dimasukkan semasa pembayaran untuk berkuat kuasa.

STICKON SDN BHD berhak untuk menukar Terma & Syarat atau membatalkan sebarang promosi pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

Sila pastikan alamat penghantaran anda adalah betul sebelum anda meneruskan pembayaran. Kami tidak akan melayan pertukaran saat akhir pada alamat penghantaran jika kami telah menghantar bungkusan.

Setiap kod baucar hanya sah untuk kempen atau tempoh promosi tertentu, sila gunakan semasa tempoh sah untuk mengelakkan kekecewaan.