Kelestarian

Komitmen kami terhadap kemampanan membentuk asas StickOn, membimbing kami ke hadapan sambil kami berusaha untuk mengembangkan nilai secara bermakna dan bertanggungjawab. Kami memberi tumpuan kepada mewujudkan budaya dan ekosistem yang memberi manfaat bukan sahaja kepada syarikat, tetapi juga memberi kesan positif kepada masyarakat.

StickOn telah mengambil tugas untuk melabel masa depan yang lebih bijak. Kami menerajui industri kami dan berkongsi visi kami dengan rakan kongsi kami. Bersama-sama, kami membangunkan penyelesaian masa depan yang inovatif yang membantu kami menjadi lebih mampan, sambil meningkatkan prestasi produk dan sentiasa bertindak secara bertanggungjawab dalam bidang yang kami beroperasi.

Menyokong Objektif Kemampanan Global

Kami di StickOn komited untuk menjadi peneraju industri dalam pembangunan mampan. Inisiatif kemampanan kami adalah sejajar dengan Matlamat Pembangunan Lestari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN-SDGs).

 • Mengurangkan kehilangan makanan sepanjang rantaian nilai daripada sektor industri utama kepada pengguna dengan pembungkusan berfungsi dan mengoptimumkan keseimbangan bekalan dan permintaan.

 • Kami menyediakan penyelesaian pembungkusan makanan bersih standard yang tinggi yang menyokong kesihatan dan kesejahteraan pengguna. Kami juga menggalakkan kesihatan yang baik di kalangan pekerja dan komuniti kami melalui pelbagai inisiatif penglibatan pekerja.

 • Kami menyediakan pekerja dengan saluran untuk pembelajaran berterusan dan pembangunan profesional serta meningkatkan kesedaran dan mendidik kanak-kanak tentang faedah kitar semula.

1 daripada 3
 • Kami menyumbang kepada ekonomi Malaysia melalui cukai dan melalui pengambilan tenaga kerja bakat tempatan sambil pada masa yang sama memastikan persekitaran kerja yang selamat dan terjamin serta menegakkan amalan buruh yang baik.

 • Membangunkan penyelesaian untuk memelihara
  dan mewariskan budaya ketara dan tidak ketara serta melindungi kepelbagaian dunia.

 • Kami menggalakkan tingkah laku perniagaan yang beretika dan telah menerima pakai Polisi Anti-Sogokan dan Anti-Rasuah (ABAC) yang meliputi pekerja, pembekal dan semua pihak berkepentingan kami.

1 daripada 3
 • Kami sumber secara bertanggungjawab, membangun dan
  cipta nilai yang mesra alam sekitar, pelanggan dan jenama di seluruh rantaian nilai kami.

 • Kami menyumbang untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan mengurangkan pemanasan global dengan menyediakan bahan dan penyelesaian mesra alam untuk kecekapan tenaga. Kami juga menggalakkan kesedaran alam sekitar dalam komuniti tempatan melalui kerjasama dengan persatuan industri.

 • Kami mengamalkan pengurusan berkesan yang memelihara biodiversiti akuatik.

 • Kami memperuntukkan ruang hijau dan menanam pokok di dalam premis kami untuk menggalakkan kemampanan.

1 daripada 4