DASAR PRIVASI

AKSES TAPAK
Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju menerima terma dan syarat penggunaan yang dipaparkan di bawah.
PENAFIAN
Tiada apa-apa di laman web StickOn boleh ditafsirkan sebagai memberikan mana-mana lesen atau hak di bawah mana-mana StickOn atau mana-mana hak pihak ketiga sama ada melalui peraturan bukti, implikasi atau lain-lain.
Walaupun maklumat diberikan di laman web ini kepada sesiapa sahaja, kami mengekalkan hak cipta pada semua teks dan imej grafik. Ini bermakna anda tidak boleh mengedarkan teks atau grafik kepada orang lain tanpa kebenaran bertulis daripada StickOn; mengubah suai atau menggunakan semula teks atau grafik kepada orang lain tanpa kebenaran bertulis daripada StickOn; mengubah suai atau menggunakan semula teks atau grafik pada sistem ini. Anda boleh mencetak salinan maklumat untuk kegunaan peribadi anda sendiri; simpan fail pada komputer anda sendiri untuk kegunaan peribadi anda sahaja; dan rujukan dokumen hiperteks pada pelayan ini daripada dokumen anda sendiri.
StickOn juga mempunyai semua hak lain, termasuk hak untuk membuat perubahan atau pembetulan pada bila-bila masa tanpa notis. Anda dilarang menyiarkan atau menghantar apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, skandal, menghasut, lucah, tidak menyenangkan atau bahan tidak senonoh atau apa-apa bahan yang boleh membentuk atau menggalakkan kelakuan yang akan dianggap sebagai kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil atau sebaliknya melanggar mana-mana undang-undang. StickOn akan bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang atau perintah mahkamah yang meminta atau mengarahkan StickOn untuk mendedahkan identiti atau membantu mengenal pasti atau mengesan sesiapa yang menyiarkan sebarang maklumat atau bahan tersebut. StickOn tidak membuat komitmen untuk mengemas kini maklumat yang disediakan di sini.
PENGGUNAAN MAKLUMAT DAN BAHAN
StickOn atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga menyediakan maklumat, teks, grafik dan pautan di sini sebagai kemudahan kepada pelanggannya. Laman web ini mengandungi pautan ke laman web lain. Pautan dimaksudkan untuk tujuan kemudahan pengguna sahaja. StickOn tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan yang ditemui pada tapak luaran atau mana-mana sumber yang bukan milik StickOn ("tapak pihak ketiga"). Pautan ke tapak pihak ketiga tidak menandakan penajaan, pengesahan atau kelulusan tapak ini atau kandungan di tapak ini. Laman web ini mungkin memaparkan kandungan yang tidak dihasilkan oleh StickOn. StickOn tidak bertanggungjawab untuk sebarang kandungan pihak ketiga.
HAK CIPTA DAN TANDA DAGANGAN
Nama StickOn dan logo StickOn tidak boleh digunakan dalam pengiklanan atau publisiti yang berkaitan dengan pengedaran maklumat pada atau dipautkan ke laman web ini atau mana-mana pelayan lain atau tapak "hot-linked" tanpa kebenaran bertulis yang khusus terlebih dahulu.
TIADA WARANTI
StickOn dan pembekal perkhidmatan pihak ketiganya tidak membuat jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat yang diberikan di sini dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penggunaan maklumat ini untuk sebarang tujuan. Ia disediakan "seadanya" tanpa jaminan nyata atau tersirat.
HAD LIABILITI
Selain daripada yang ditanggung sebagai kewajipan kepada pelanggan melalui perjanjian atau dalam undang-undang, StickOn tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, termasuk tanpa had kepada kerosakan langsung atau tidak langsung, khas, sampingan atau berbangkit, kerugian atau perbelanjaan yang timbul berkaitan dengan laman web ini atau gunakan daripada sebab itu; atau ketidakupayaan untuk digunakan oleh mana-mana pihak atau berkaitan dengan apa-apa kegagalan prestasi, ralat, peninggalan, gangguan, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, virus komputer atau talian atau kegagalan sistem, walaupun jika syarikat, atau wakil yang menyebabkan daripada, mempunyai telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan, kerugian atau perbelanjaan tersebut.
 
KENYATAAN PRIVASI
Di StickOn, kami menghargai pelanggan kami dan mengambil langkah untuk melindungi privasi mereka.
Secara umum, apabila anda melawati tapak web kami dan mengakses maklumat, anda kekal tanpa nama. Kami mengumpul maklumat peribadi daripada pelawat ke tapak kami secara sukarela sahaja dan menerangkan cara maklumat ini akan digunakan pada masa ia diminta. Maklumat peribadi mungkin termasuk nama, tajuk, syarikat, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, dll. Kami menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpulkan untuk menjawab pertanyaan dalam talian, membekalkan maklumat yang diminta tentang produk StickOn, memproses dan menghantar pesanan, memenuhi pemasaran dalam talian menawarkan, mewujudkan pautan yang diluluskan dan untuk analisis pasaran dalaman.
Kami tidak akan sekali-kali mendedahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga. Pelayan web kami mengumpul nama domain pelawat ke tapak kami. Maklumat ini diagregatkan untuk menentukan bilangan lawatan, purata masa yang dibelanjakan, halaman dilihat, dsb. Kami menggunakan maklumat ini untuk mengukur penggunaan tapak, serta untuk menambah baik kandungan dan nilai tapak kami.
Halaman web kami mungkin mengandungi "kuki", yang menghantar dan menyimpan data pada penyemak imbas web anda. Ini membolehkan pelayan kami mengenali anda dan melayani anda dengan lebih baik apabila anda melawati tapak web kami pada masa hadapan. Kebanyakan pelayar web boleh dikonfigurasikan untuk tidak menerima kuki, atau untuk memberitahu anda jika kuki dihantar kepada anda.
StickOn akan berusaha secara konsisten untuk memastikan maklumat pelawat dalam talian selamat daripada akses dan penggunaan yang tidak dibenarkan. Maklumat ini dilindungi oleh langkah keselamatan syarikat, yang disemak secara berkala.

SEMAKAN

StickOn boleh menyemak atau menarik balik bahan di Laman Web ini, secara keseluruhan atau sebahagian, pada bila-bila masa tanpa notis. StickOn boleh pada bila-bila masa menyemak Terma dan Syarat Penggunaan ini dengan mengemas kini siaran ini. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan sebarang semakan sedemikian dan anda bersetuju melawat halaman ini secara berkala untuk menentukan Terma dan Syarat Penggunaan semasa.

UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN

Sistem StickOn dihoskan, dikawal dan dikendalikan dari Malaysia dan oleh itu, Terma dan Syarat Penggunaan ini akan ditadbir dan ditafsir mengikut undang-undang Malaysia, tidak termasuk peraturan percanggahan undang-undangnya.